Yönetim Nedir?

Yönetim kıt kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimdir.
Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunlar zinciri ile bağlıyız.

Denetici Kimdir?

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunr.
Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır.

Dilekçe Nedir?

Bir rahatsızlığı, haksızlığı veya isteği yazılı olarak ilgili merciye bildirdiğiniz bir evraktır.
DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?

Sözleşme Örneği

Mukavele
Madde 1
TARAFLAR


Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticileri İŞVEREN ve ÖZENGROUP TATBİKATÇI...

MERKEZ AVRUPA YAKASI
Adres : Hüsrev Gerede Cad. Rüştü Paşa Sk. No:1/2 Pk:80200 Teşvikiye/İstanbul/Türkiye
Telefon
:

+90 212 227 82 22 Pbx
+90 212 227 77 26

Fax : +90 212 227 82 52
7/24 Gsm :
+90 54122782 32

E-Posta

: yonetim@ozengroup.com.tr
ANADOLU YAKASI
Adres : Moda Cad.Ferit Tek Sk. No:19/6
Pk: 81300 Kadıköy/İstanbul/Türkiye
Telefon
: +90 216 449 66 62 Pbx
7/24 Gsm :
+90 552 761 62 62

E-Posta

: sekreter@ozengroup.com.tr
 

Harita İçin Tıklayınız...
( İTÜ İşletme Fakültesi Girişi Karşısı )Yönetim

Yönetim kıt kaynakların İhtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimidir.

Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartman ların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli yada amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.

Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunlar zinciri ile bağlıyız.

1.Anayasa
2.Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)
3.Yönetmelik ve kararnameler
4.Yargıtay içtihatları.
5.Özel sözleşmeler.
6.Örf ve adetler

Nasıl kanunlar anayasaya aykırı olamazsa yönetmelikler kanunlara özel anlaşmalar kanunlar ve anayasaya aykırı olamazlar.

Yönetimin Değişmesi

Yönetimler değişse de Hizmetin kalitesi ve devamlılığı esastır bu nedenle yöneticinin elinde yöneteceği bina ile ilgili birçok bilgi ve kaynak gereklidir.

a.Yönetim planı
b.Binayı kullananlar hakkında bilgi(mal sahipleri, adresler vs)
c.Binada çalışan personel hakkında yeterli bilgi
d.Bina teknik ekipmanın bakım tarihçesi (asansörler vs)
e.Bina demirbaşları ve kimlere zimmetli olduğu
f.Binanın fiziki durumunun tesbiti
g.Binanın hukuki durumunun tesbiti.

bu liste değişik tesisler için uzar gider.

İyibir Yönetici Olabilmek İçin

1.Yönettiğiniz tesisin özelliklerini çok iyi bilmelisiniz
2.İleriye yönelik doğru öngörüleriniz olmalı (bütçe tahminleri vs)
3.Planlı programlı ve teknolojiden istifade etmelisiniz.(bilgisayar vs)
4.Güleryüzlü ancak kuralları kesin olarak uygulayan biri olmalısınız.
5.Hukuk, Muhasebe ve Halkla ilişkiler bilmelisiniz.
6.Düzenli ve anlaşılabilir kayıtlarınız (datanız) olmalı.