Yönetim Nedir?

Yönetim kıt kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimdir.
Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunlar zinciri ile bağlıyız.

Denetici Kimdir?

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunr.
Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır.

Dilekçe Nedir?

Bir rahatsızlığı, haksızlığı veya isteği yazılı olarak ilgili merciye bildirdiğiniz bir evraktır.
DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?

Sözleşme Örneği

Mukavele
Madde 1
TARAFLAR


Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticileri İŞVEREN ve ÖZENGROUP TATBİKATÇI...

MERKEZ AVRUPA YAKASI
Adres : Hüsrev Gerede Cad. Rüştü Paşa Sk. No:1/2 Pk:80200 Teşvikiye/İstanbul/Türkiye
Telefon
:

+90 212 227 82 22 Pbx
+90 212 227 77 26

Fax : +90 212 227 82 52
7/24 Gsm :
+90 54122782 32

E-Posta

: yonetim@ozengroup.com.tr
ANADOLU YAKASI
Adres : Moda Cad.Ferit Tek Sk. No:19/6
Pk: 81300 Kadıköy/İstanbul/Türkiye
Telefon
: +90 216 449 66 62 Pbx
7/24 Gsm :
+90 552 761 62 62

E-Posta

: sekreter@ozengroup.com.tr
 

Harita İçin Tıklayınız...
( İTÜ İşletme Fakültesi Girişi Karşısı )


Dilekçe Örnekleri

DİLEKÇE NEDİR?
Bir rahatsızlığı, haksızlığı veya isteği yazılı olarak ilgili merciye bildirdiğiniz bir evraktır.
DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?
Bu sitede birçok dilekçenin hazır örneğini bulacaksınız , sadece isimleri ve tarihi değiştirip kullanabilirsiniz
ancak yinede bazı temel hususları bilmemiz lazım.

1-Dilekçeyi hangi merciye yazacağımız çok önemlidir.Bu mercii talebimizi karşılayacak doğru adresmidir?(Örn.Su saatlerinin yenilenmesi hakkındaki dilekçenizi İl sağlık ocağına vermeniz bir anlam ifade etmez.

2- Dilekçede (talebiniz, şikayetiniz) mutlaka açık ve net olarak belirtilmelidir.

3-Konu ile ilgili ayrıntılar mutlaka doğru olarak yer almalıdır. (Saat numaraları, tesisat numaraları vs)
4-Dilekçeyi verenin adı, adresi varsa telefon numaraları , dilekçenin tarihi ve diğer bilgiler bulunmalıdır.
5-Dilekçeler en az iki suret olarak hazırlanmalı ve ilgili merciin verdiği sayı, ref nosu gibi bilgiler suretin
üzerine kaydedilmelidir.ilgili mercii tarafından suret onaylatılmalıdır.
6.Dilekçe sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır.
İNTERNET ÜZERİNDEN YAZILAN DİLEKÇELER

1-Yukarıdaki özelliklere ilave olarak e-mail adresiniz doğru olarak yazılmalıdır.

2.İlgili merciin internet sitesinde bir form şeklinde dilekçenizi hazırladıysanız mutlaka siteden çıkmadan önce
yazıcınızdan bir kopya alınız ve sitenin size vereceği referans numarasını üzerine kaydediniz.
BAKINIZ : Bilgi Edinme Hakkı Kanunu