Yönetim Nedir?

Yönetim kıt kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimdir.
Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunlar zinciri ile bağlıyız.

Denetici Kimdir?

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunr.
Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır.

Dilekçe Nedir?

Bir rahatsızlığı, haksızlığı veya isteği yazılı olarak ilgili merciye bildirdiğiniz bir evraktır.
DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?

Sözleşme Örneği

Mukavele
Madde 1
TARAFLAR


Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticileri İŞVEREN ve ÖZENGROUP TATBİKATÇI...

MERKEZ AVRUPA YAKASI
Adres : Hüsrev Gerede Cad. Rüştü Paşa Sk. No:1/2 Pk:80200 Teşvikiye/İstanbul/Türkiye
Telefon
:

+90 212 227 82 22 Pbx
+90 212 227 77 26

Fax : +90 212 227 82 52
7/24 Gsm :
+90 54122782 32

E-Posta

: yonetim@ozengroup.com.tr
ANADOLU YAKASI
Adres : Moda Cad.Ferit Tek Sk. No:19/6
Pk: 81300 Kadıköy/İstanbul/Türkiye
Telefon
: +90 216 449 66 62 Pbx
7/24 Gsm :
+90 552 761 62 62

E-Posta

: sekreter@ozengroup.com.tr
 

Harita İçin Tıklayınız...
( İTÜ İşletme Fakültesi Girişi Karşısı )Kanunlar

Hukuk Gayrimenkulde Yaşanan Problemlere Nasıl Bakmaktadır?

Bina yönetimini problemsiz gerçekleştirmek isteyen apartman yöneticisinin temel hukuk bilgisi ile kanunların hadiselere nasıl baktığını bilmek zorundadır.
Probleminizi götürdüğünüz Sulh hukuk hakimi sizi dinleyip vicdanına göre karar veremez.Belli bir hukuk sistemini takip etmek ve öncelikleri gözetmek zorundadır.

1.Anayasa (yasaların anasıdır ve kanunlar ana yasaya aykırı olamazlar)
2.Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu ve ilgili diğer kanunlar)
3.Yönetmelik ve Tüzükler.(kanunların uygulanma tanımlamaları)
4.Yargıtay içtihatları.(Benzer olaylarda verilmiş benzer kararlar)
5.Özel sözleşmeler.(kişiler arasındaki sözlü ve yazılı sözleşmeler)
6.Örf ve adetler , yöresel alışkanlıklar
7.Hakimin kendi vicdani kararı

Nasıl kanunlar anayasaya aykırı olamazsa yönetmelikler kanunlara özel anlaşmalar kanunlar ve anayasaya aykırı olamazlar.

Bilindiği gibi uzmanlık konuları farklı mahkemelerimiz bulunmaktadır. Ceza mahkemeleri, Ticaret mahkemeleri, Çocuk mahkemeleri,gibi. Apartman ve gayrimenkullerimizdeki bağımsız bölüm sahipleri,kiracıları ile ilgili davalara SULH HUKUK HAKİMLİKLERİ bakmaktadır.

Hukuk Hakimliklerine müracaat içinde bazı usul ve yöntemler gereklidir.Öncelikle kişiler arasında uzlaşma yollarının denenmiş ve tüketilmiş olması gerekmektedir.(Kat malikleri kurulunu toplamayı ve yönetici seçmeyi denemeden Sulh hukuk hakimliğine Yönetici tayini davası açarsanız hakim büyük bir ihtimal ile usul yönünden reddedecektir)

Genel olarak yöneticilerimiz her şeyin Kat Mülkiyeti Kanunu ile çözüleceğini sanırlar. Hukuğun bir bütün olduğunu Borçlar hukukundan miras hukukuna kadar çalışan personelinizi göz önüne alınca iş kanunlarından haftasonu izin yönetmeliğine kadar bir çok mevzuatla iç içe olmak zorunluluğu vardır.

Bizler bina yönetimi olarak her işin uzmanları tarafından yapılmasından yanayız.

1.Apartman ve site yöneticilerinin kanunlara aykırı davranmaları tabii ki düşünülemez ancak kanunların uygulanışı konusunda ilgili yönetmelikler ve tüzükleri bu web sitesinde ayrı bir bölümde topladık.Web Sitesine Ücretsiz Üye Olarak Bunların tamamına ulaşabilirsiniz.

2.Yönetim işlerini sürdürürken Yönetmelikler ve tüzükler gereği bazı matbu evrak ve standart belgeler kullanılmaktadır.(Örn. Personel İzin Kayıt Defteri) İşte bütün bu belgelere Gold Üye olarak ulaşabilirsiniz
Ayrıca bütün Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerin en çok kullanılan kısımları (En son değişiklikleri ile)vakit kazandırmak amacı ile ilgili sayfalara işlenmiş tamamını merak edenlere ise ilgili sayfada linkler temin edilmiştir.